Московское Общество Греков
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΣ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ГРЕКОВ:

Аверина Е.А.

Аврамиди Д.А.

Айдинов Ю.А.

Акимова Е.Н.

Акритов П.П.

Акритова Р.

Александрис Г.В.

Алексанова О.Е.

Алексов А.З.

Алисова В.В.

Аманатов Г.И.

Аманатова Д.Г.

Андреев Д.Ю.

Анисимова Е.В.

Анисимова Н.В.

Антониади В.Д.

Антониади Д.Д.

Антонов Д.М.

Антонов М.М.

Антонов М.Х.

Антошкова Т.В.

Анурьева О.С.

Арамисова Д.А.

Арджанова Э.И.

Арнаудова А.М.

Арнаудова Э.М.

Арутюнов В.Ю.

Арутюнов В.В.

Арутюнова Н.А.

Аручиди А.Д.

Асланидис А.И.

Асланидис А.Н.

Асланидис Д.И.

Асланидис Е.И.

Асланидис И.Д.

Асланидис М.К.

Асланидис П.Н.

Асланова С.Н.

Асланян П.Э.

Астаева Т.Л.

Атмачиди К.Г.

Афендикова В.А.

Афендикова Т.А.

Афти Е.А.

Ахман О.Ф.

Багатуров К.Ф.

Багатурова Е.В.

Банный Ю.В.

Баразанжи И.В.

Баратова Е.В.

Басанов А.П.

Батяева А.

Белокурова В.В.

Белявская Л.Ф.

Бережко В.Н.

Береснева М.В.

Беров Г.П.

Беров Д.Г.

Беров О.Г.

Берсенев Н.Р.

Бесхитров М.В.

Блинкова Н.Л.

Богатырева Е.С.

Борисенко Е.Ю.

Булыкина Е.А.

Бурсалиди Д.Ф.

Бырлэдяну Д.В.

Бычкова М.М.

Важенина О.Г.

Василиадис А.А.

Вепренцева Н.В.

Викторенкова К.А.

Вовк В.С.

Воловод Я.И.

Воронин И.Н.

Воронин Е.Н.

Воронин Н.А.

Воронина А.О.

Воронина Е.В.

Воронина Ю.Н.

Воронкова К.В.

Галчева Э.В.

Георгиади К.А.

Георгиади Э.Г.

Георгиев С.Г.

Георгиева И.В.

Герасимова М.А.

Гизи И.А.

Голуб В.А.

Горбунова А.А.

Гормаш А.А.

Грибас Н.

Григориади А.В.

Григориади Е.Г.

Григориади К.Г.

Григориади С.В.

Григориадис Д.В.

Григориадис И.А.

Григориадис К.В.

Григорьев В.В.

Громакова Н.В.

Давидов А.А.

Дайреджи А.И.

Даниленко И.А.

Даниленко С.В.

Данилиди В.Н.

Демина И.В.

Демтирова Г.Г.

Денисов К.О.

Джадова Е.И.

Джейранова А.Г.

Димидис Р.И.

Димитриади М.Ф.

Дионисиади А.А.

Дионисиади А.А.

Дионисиади А.Н

Дионисиади Д.Д.

Дионисиади /Жукова/ Д.А.

Дионисиади Д.А.

Дионисиади Е.Д.

Дионисиади И.Ю.

Дионисиади Н.Л.

Доля С.С.

Домбругов Д.П.

Дорожкина Е.О.

Дорофеева Е.И.

Дроздов Н.Н.

Дружинина А.И.

Дульнева Л.А.

Дунаев Д.В.

Дюльгаров Я.К.

Дюльгарова И.В.

Евдокимова Е.М.

Ежова В.И.

Елениди А.Х.

Ерицян Н.

Ермиди С.А.

Ермиди Я.В.

Ерошенко И.Л.

Жатько Н.В.

Журавлёва Е.С.

Зафиров В.Л.

Зафиров Д.В.

Зелилов К.Х.

Зосимова С.С.

Зотова Т.И.

Зыбина С.Ф.

Иваниди К.Д.

Иваниди О.В.

Иванова Е.Р

Иванова Е.

Ивановская Л.В.

Ивашкина И.А.

Илиопуло А.А.

Илиопуло А.А.

Илиопуло Г.А.

Илиопуло Г.П.

Илиопуло Д.А.

Илиопуло Т.А.

Илиопуло Э.Г.

Илиопуло Э.А.

Ильина А.В.

Илюшин А.В.

Илюшина Н.П

Илясова Д.А.

Иорданиди И.Ф.

Исковских Д.А.

Кавунжиди Е.

Казаков И.М.

Калайчев К.К.

Калбазов С.Ф.

Калинкина Д.Ю.

Камчатная Н.А.

Каневская М.Ф.

Карагезова Е.И.

Карагизова Н.С.

Карасавиди А.С.

Карасавиди З.Н.

Карафулиди Ф.А.

Караяниди Р.Д.

Карданов В.А.

Карибов А.М.

Карибов Д.А.

Карибова Е.Н.

Карибова Н.А.

Карибова П.В.

Картавенко (Грамматопуло) И.М.

Келасова Р.Л.

Кесова А.С.

Кешишев С.К.

Кивриди К.С.

Кивриди С.Д.

Киликян А.А.

Кирязи С.А.

Кисель Е.Г.

Колчкова Э.Н.

Комин А.Р.

Конголиди Р.И.

Константинов А.Ш.

Коренченко Г.К.

Костанец Б.И.

Костанец И.В.

Костанец Т.М.

Костина В.А.

Котанов Д.П.

Котанова Х.К.

Котлова  (Прокопиду) А.А.

Краснов А.В.

Краснова Н.П.

Ксандопуло М.Л.

Ксандопуло О.А.

Ксантиниди Ж.В.

Ксантопулос Д.К.

Ксенодохова И.М.

Ксинопуло А.П.

Ксинопуло М.П.

Кузнецова Н.Н.

Кузнецова О.Б.

Кулаков Н.В.

Кулик В.Н.

Кулькина Е.В.

Купцова Е.Н.

Курталиди М.С.

Кустова Е.А. Ρ.

Куцоглиди З.И.

Кучеренко С.В.

Кюрджиду Ф.

Кюрджидис Г.Д.

Кюрджидис Д.Х.

Кюрджидис М.А.

Кюрджиев Д.Н.

Кюрдзидис Э.К.

Лабынцева Д.В.

Лазарева О.А.

Леонова К.С.

Леонтьев К.В.

Лещева Э.А.

Линькова Е.О.

Лобачева И.В.

Львов К.В.

Мавриди С.Н.

Магар Т.Г.

Магдалянов  Л.Н.

Магдалянова А.В.

Магдалянова М.Л.

Макаева Л.Р.

Макаров И.В.

Макмак П.Ю.

Малай А.В.

Малай В.А.

Малышева С.В.

Малышкин М.А.

Марантиди И.Н.

Маркарова А.С.

Маркунова А.Б.

Матвеева Ю.Б.

Мезиров О.С.

Мезиров П.Р. 

Мезиров Р.В. 

Мезиров Ф.В.

Мезирова А.Ш.

Мезирова В.Ф.

Мезирова В.Ф.

Мезирова М.Д.

Мезирова Э.Г.

Меланифиди Г.Ф.

Меликов В.А.

Меликов Г.И.

Метакса Т.Х.

Милтых И.С.

Мистакопуло  Н.Н.

Михаилиди К.П.

Михаилиди О.П.

Михайлиди П.Н.

Мозго Я.А.

Моисеева Э.С.

Морданов П.Л.

Морданова П.К.

Московкин Н.П.

Мурадов А.А.

Мурадов А.А.

Мурадов Д.А.

Мурадов О.А.

Мурадова  Б.Т.

Мурадова Д.И.

Мурадова И.Д.

Мурадова К.Д.

Мурадова Э.Г.

Мусатов А.Л.

Мусатов Л.И.

Мусатова Д.А.

Мусатова Л.Х.

Муцко А.С.

Мянямшев Н.С.

Мянямшева А.И.

Назаров С.Г.

Нантцу Н.

Невская С.Н.

Неопуло Г.Л.

Нестерова Л.В.

Нефидов Г.М.

Нефидова К.М.

Нефидова О.Г.

Нефидова Э.С.

Никитина Ю.А.

Николаев С.В.

Николаева В.А.

Николаева З.В.

Николаиди Т.А.

Николау Н.Г.

Новрадова-Василиади С.М.

Павлов А.И.

Павлов В.В.

Павлов Н.П.

Павлова М.Д.

Панаетов А.Н.

Панаетов А.П.

Панаетова Е.И.

Паниоти К.В. 

Пантелова Х.М.

Папантиму М.А.

Параскевов Н.М.

Параскевов С.С.

Параскевова Г.Ю.

Параскевопуло П.П.

Параскевопулос Г.

Паяниди А.П.

Пелюкпашиди О.И.

Пепеляева К.И.

Петрова Е.В. 

Петрова И.В.

Петровичева А.М.

Петровский А.Ф.

Пилавов С.П.

Пимениди М.

Позов Д.В.

Позов Ф.С.

Позова Н.А.

Поландов В.И.

Полетаева Л.Н.

Полиматиди Е.К.

Политов Я.С.

Полихрониди А.Д.

Полихрониди С.А.

Полякова М.В.

Попандопуло А.В.

Попандопуло Г.П.

Попандопуло П.Г.

Попандопуло Э.М.

Попов Г.О.

Попов С.О.

Попов Ю.К.

Попова С.В.

Поснагки С.П.

Поспергелис Т.Г.

Прокопиду М.И.

Пурсанова Е.А.

Пятницкая М.М.

Пятницкий М.А.

Радиев И.И.

Ратникова О.О.

Родионова Е.В.

Романовская М.А.

Руцкая С.С.

Рыбалко Л.Г.

Рыженков Ю.Е.

Рябушкина А.А.

Саввиди Н.И.

Савопуло Я.А.

Сакалидис А.П.

Сакалидис К.А.

Саленко Е.Г.

Самарчиев К.В.

Сариев Г.Г.

Сафарова Д.И.

Сафарова К.И.

Сафарян К.М.

Сафонова Е.С.

Сахаджи В.С.

Сейдариди И.Ж.

Семенов Я.С.

Сидериду А.Я.

Сидиропулос Н.Х.

Синефакис Д.А.

Сканави А.А.

Скокова Е.С.

Скорикова С.С.

Смирнов Д.П.

Соколова Н.А.

Спиридонов В.П.

Спиридонова В.В.

Спирин Д.О.

Сотириади Р.В.

Сотириадис А.Т.

Сотиров Г.В.

Стафилова А.М.

Стоматов Д.Х.

Стронская Л.А.

Стронский Е.В.

Субботина М.М.

Тазова Д.В.

Татаров И.Г.

Тарасова Н.С.

Татарова В.Г.

Татарова И.В.

Татарова Л.Г.

Тахчиди Е.Х.

Тахчиди Н.Х.

Тахчиди Х.П.

Тегниряднова У.Г.

Тенишева А.Э.

Терсенов Д.Г.

Терсенова Н.Ю.

Тимофеу Е.В.

Тихомиров Д.М.

Тихомирова Д.Ю.

Топузов В.Х.

Топузов Е.Х.

Топузов Х.В.

Топузов Х.В.

Топузова Е.Ю.

Топузова Н.Б.

Топузова О.А.

Тосунов Б.Г.

Третьяков Р.Л.

Третьякова Т.Н.

Триспагонас Х.-А.Г.

Трушкин А.Ю.

Трушковская И.А.

Тюриков А.Ю.

Урумов Н.И.

Фатьянова А.И.

Ферисова Н.И.

Фирсенко И.В.

Фирсов Д.А.

Фомина И.Н.

Фонотова О.В.

Фостиропуло Д.Г.

Фостиропуло Л.В.

Фостиропуло М.Д.

Фостиропуло С.Р.

Фролова В.А.

Хаген А.В.

Харитонова К.Ф.

Харлампиди М.А.

Хачева К.К.

Хаширов А.И.

Хиониди А.И.

Хмелевская Л.В.

Христофоров В.Н.

Христофорова Н.В.

Хрусов М.С.

Цандекидис  О.И.

Цацалов А.Т.

Цацалов О.Т.

Цацалов Т.Х.

Цацалова Г.А.

Цацалова З.Х.

Цацалова Т.А.

Цацаниди Ф.А.

Целковская О.С.

Цемко В.С.

Цемко С.Н.

Циряниди В.Ф.

Чайка Е.П.

Чакалов Х.

Чамурлиев Г.О.

Чамурлиев Г.П.

Чамурлиев П.С.

Чамурлиева Р.И.

Чамурлиева С.П.

Чвёрткин Я.М.

Чехалова И.И.

Чиковани С.Н.

Чих  Е.И.

Чуракаева Е.Д.

Шайниди А.П

Шаповал Г.Г.

Шатохина Н.С.

Шелкова А.Н.

Шеремет Е.Е.

Шефф И.А.

Шикалева И.Б.

Шишков И.А.

Шматикова В.В.

Шушанов Я.П.

Шушанова И.П.

Щербаков В.И.

Щербакова Э.А.

Эмексизов А.С.

Эминов П.Х.

Эсаулова Т.И.

Юрлов С.А.

Юрчихин Ф.Н.

Якимиди К.С.

Янаков А.Т.

Янаков Г.В.

Янници Т.

Если Вы предоставили оригинал заявления о принятии в члены МОГ/ продлении членства и оплатили членский взнос за 2021 год, но Вашего имени нет в списке действительных членов Общества, или если у Вас возникли другие вопросы, напишите нам, пожалуйста:

Дорогие друзья, Приглашаем вас поддержать деятельность Московского общества греков.
Посильный вклад каждого станет весомой помощью для нашего Общества!
Только всем вместе нам удастся сделать жизнь греческой диаспоры столицы той, о которой мы все мечтаем!
2022-06-21T10:45:53+03:00