Московское Общество Греков
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΣ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ГРЕКОВ:

 1. Аверина Е.А.
 2. Аврамиди Д.А.
 3. Айдинов Ю.А.
 4. Акритов П.П.
 5. Акритова Р.
 6. Александрис Г.В.
 7. Алексов А.З.
 8. Алисова В.В.
 9. Аманатов Г.И.
 10. Андреенко Г.Н.
 11. Анисимова Е.В.
 12. Анисимова Н.В.
 13. Антониади В.Д.
 14. Антониади Д.Д.
 15. Антонов Д.М.
 16. Антонов М.Х.
 17. Антонова Е.Н.
 18. Антошкова Т.В.
 19. Арамисова Д.А.
 20. Арджанова Э.И.
 21. Асланидис А.И.
 22. Асланидис Д.И.
 23. Асланидис Е.И.
 24. Асланидис И.Д.
 25. Асланидис М.К.
 26. Асланидис П.Н.
 27. Асланова С.Н.
 28. Асланян П.Э.
 29. Астаева Т.Л.
 30. Афуксениди Г.Е.
 31. Ахман О.Ф.
 32. Багатуров К.Ф.
 33. Багатурова Е.В.
 34. Банный Ю.В.
 35. Баратов А.Я.
 36. Баратова Е.В.
 37. Баратова Я.Я.
 38. Басанов А.П.
 39. Батяева А.Р.
 40. Белистова А.В.
 41. Белокурова В.В.
 42. Береснева М.В.
 43. Беров Г.П.
 44. Беров Д.Г.
 45. Беров О.Г.
 46. Борисенко Е.Ю.
 47. Булыкина Е.А.
 48. Бырлэдяну Д.В.
 49. Бычкова М.М.
 50. Важенина О.Г.
 51. Василиади Л.П.
 52. Василиадис А.А.
 53. Вепренцева Н.В.
 54. Викторенкова К.А.
 55. Воронкова К.В.
 56. Георгиади К.А.
 57. Георгиади Э.Г.
 58. Георгиев С.Г.
 59. Георгиева И.В.
 60. Герасимова М.А.
 61. Голуб В.А.
 62. Грибас Н.
 63. Григорьев А.И.
 64. Громакова Н.В.
 65. Гуляева Л.И.
 66. Даниленко И.А.
 67. Даниленко С.В.
 68. Демтирова Г.Г.
 69. Джадова Е.И.
 70. Димидис Р.И.
 71. Димитриади А.В.
 72. Димитриади М.Ф.
 73. Дионисиади А.А.
 74. Дионисиади А.А.
 75. Дионисиади А.А.
 76. Дионисиади Д.Д.
 77. Дионисиади Д.А.
 78. Дионисиади Д.А.
 79. Дионисиади Е.Д.
 80. Дионисиади И.Ю.
 81. Дионисиади М.Г.
 82. Дионисиади Н.Л.
 83. Домбругов Д.П.
 84. Доротенко А.Ю.
 85. Доротенко Г.Б.
 86. Дорофеева Е.И.
 87. Дружинина А.И.
 88. Дульнева Л.А.
 89. Дюльгаров Д.Я.
 90. Дюльгаров Я.К.
 91. Дюльгарова И.В.
 92. Евдокимова Е.М.
 93. Енин К.В.
 94. Ерицян Н.
 95. Жатько Н.В.
 96. Журавлёва Е.С.
 97. Задорожный Д.П.
 98. Зосимов Ф.Г.
 99. Зотова Т.И.
 100. Зыбина С.Ф.
 101. Иванова Е.Р
 102. Ивановская Л.В.
 103. Илиопуло А.А.
 104. Илиопуло А.А.
 105. Илиопуло Г.А.
 106. Илиопуло Г.П.
 107. Илиопуло Д.А.
 108. Илиопуло Т.А.
 109. Илиопуло Э.Г.
 110. Илиопуло Э.А.
 111. Илларионова И.В.
 112. Илюшина Н.П
 113. Илясова Д.А. 
 114. Исковских Д.А.
 115. Кавунжиди Е.Н.
 116. Калайчев К.К.
 117. Калбазов С.Ф.
 118. Калинкина Д.Ю.
 119. Каневская М.Ф.
 120. Каневский В.И.
 121. Карабанов А.Г.
 122. Карамянц И.А.
 123. Карасавиди А.С.
 124. Карасавиди З.Н.
 125. Карафулиди Ф.А.
 126. Карибов А.М.
 127. Карибов Д.А.
 128. Карибова Е.Н.
 129. Карибова Н.А.
 130. Каролидис А.В.
 131. Картавенко (Грамматопуло) И.М.
 132. Касимова С.Р.
 133. Кивриди К.С.
 134. Кивриди С.Д.
 135. Киликян А.А.
 136. Кирязи С.А.
 137. Кисель Е.Г.
 138. Колчкова Э.Н.
 139. Конголиди Р.И.
 140. Коренченко Г.К.
 141. Королёва А.А.
 142. Костанец Б.И.
 143. Костанец И.В.
 144. Костанец Т.М.
 145. Котанов Д.П.
 146. Котанова Х.К.
 147. Кошкина С.И.
 148. Краснова Н.П.
 149. Ксандопуло М.Л.
 150. Ксандопуло О.А.
 151. Ксантиниди Ж.В.
 152. Ксинопуло М.П.
 153. Кузнецова Н.Н.
 154. Кузьмина Т.Н.
 155. Кулакова И.И.
 156. Купцова Е.Н.
 157. Кустова Е.А.
 158. Кучеренко С.В.
 159. Кушакова А.В.
 160. Кюрджидис М.
 161. Кюрджиду Ф.
 162. Кюрджиев Д.Н.
 163. Кюрдзидис Э.К.
 164. Лазарева О.А.
 165. Леонтьев К.В.
 166. Линькова Е.О.
 167. Лобачева И.В.
 168. Магар Т.Г.
 169. Магдалянов Л.Н.
 170. Магдалянова А.В.
 171. Магдалянова М.Л.
 172. Макаева Л.Р.
 173. Макарова Д.А.
 174. Малай А.В.
 175. Малышева С.В.
 176. Мастеропуло М.Н.
 177. Марантиди И.Н.
 178. Маркарова А.С.
 179. Маркунова А.Б.
 180. Мезиров П.Р.
 181. Мезиров Р.В.
 182. Мезиров Ф.В.
 183. Мезирова А.Ш.
 184. Мезирова В.Ф.
 185. Мезирова В.Ф.
 186. Мезирова М.Н.
 187. Мезирова Э.Г.
 188. Меликов Г.И.
 189. Метакса Т.Х.
 190. Милтых И.С.
 191. Морданов П.Л.
 192. Морданова П.К.
 193. Морозов С.М.
 194. Московкин Н.П.
 195. Мурадов А.А.
 196. Мурадов А.А.
 197. Мурадов Д.А.
 198. Мурадов О.А.
 199. Мурадова Б.Т.
 200. Мурадова Д.И.
 201. Мурадова И.Д.
 202. Мурадова К.Д.
 203. Мурадова Э.Г.
 204. Мусатов А.Л.
 205. Мусатов Л.И.
 206. Мусатова Д.А.
 207. Мусатова Л.Х.
 208. Муцко А.С.
 209. Мянямшев Н.С.
 210. Мянямшева А.И.
 211. Назаров С.Г.
 212. Нантцу Н.
 213. Невская С.Н.
 214. Николаев С.В.
 215. Николаева З.В.
 216. Николаиди Т.А.
 217. Николау Н.Г.
 218. Новиков В.А.
 219. Новрадова-Василиади С.М.
 220. Новрадов Ю.А.
 221. Осипидис М.
 222. Павлов А.И.
 223. Панаетов А.Н.
 224. Панаетов А.П.
 225. Панаетова Е.И.
 226. Паниоти К.В.
 227. Пантелова Х.М.
 228. Папантиму М.А.
 229. Параскевов Н.М.
 230. Параскевов С.С.
 231. Параскевова Д.С.
 232. Параскевопуло П.П.
 233. Пасианиди А.А.
 234. Пасианиди В.Д.
 235. Паяниди А.П
 236. Пепеляева К.И.
 237. Петрова Е.В. 
 238. Петрова И.В.
 239. Петровичева А.М.
 240. Пимениди М.
 241. Пиминиди Е.Ф.
 242. Позов Д.В.
 243. Позов Ф.С.
 244. Позова Н.А.
 245. Поландов В.И.
 246. Политов Я.С.
 247. Полихрониди А.Д.
 248. Полихрониди С.А.
 249. Попандопуло А.В.
 250. Попандопуло Э.М.
 251. Попов Ю.К.
 252. Попова С.В.
 253. Поснагки С.П.
 254. Поспергелис Т.Г.
 255. Постнова Д.Б.
 256. Пурсанова Е.А.
 257. Пятницкая М.М.
 258. Пятницкий М.А.
 259. Романовская М.А.
 260. Руцкая С.С.
 261. Рыженков Ю.Е.
 262. Саввиди Е.В.
 263. Саввиди Е.Г.
 264. Саввиди Н.И.
 265. Савопуло Я.А.
 266. Сакалидис К.А.
 267. Саленко Е.Г.
 268. Самарчиев К.В.
 269. Сафарова Д.И.
 270. Сафарова К.И.
 271. Сафарян К.М.
 272. Семенов Я.С.
 273. Сидериду А.Я.
 274. Сидиропулос Н.Х.
 275. Синефакис Д.А.
 276. Сканави А.А.
 277. Скокова Е.С.
 278. Соколова Н.А.
 279. Сотириадис А.Т.
 280. Сотиров Г.В.
 281. Стоматов Д.Х.
 282. Сурта Э.Д.
 283. Тазова Д.В.
 284. Тарасова Н.С.
 285. Татаров И.
 286. Татарова В.Г.
 287. Татарова И.В.
 288. Татарова Л.Г.
 289. Тахчиди В.К.
 290. Тахчиди Е.Х.
 291. Тахчиди Н.Х.
 292. Тахчиди Х.П.
 293. Тенишева А.Э.
 294. Терсенова Н.Ю.
 295. Топузов В.Х.
 296. Топузов Е.Х.
 297. Топузова Е.Ю.
 298. Топузова О.А.
 299. Топузова Н.Б.
 300. Топузов Х.В.
 301. Топузов Х.В.
 302. Трушковская И.А.
 303. Урядко М.В.
 304. Ферисова Н.И.
 305. Фирсов Д.А.
 306. Фомина И.Н.
 307. Фонотова О.В.
 308. Фостиропуло Д.Г.
 309. Фостиропуло М.Д.
 310. Фостиропуло С.Р.
 311. Фролова В.А.
 312. Хаген А.В.
 313. Харацидис С.К.
 314. Харибов Д.А.
 315. Харитонова К.Ф.
 316. Хачева К.К.
 317. Хаширов А.И.
 318. Хиониди А.И.
 319. Хмелевская Л.В.
 320. Цандекидис О.
 321. Цацалов А.Т.
 322. Цацалов О.Т.
 323. Цацалов Т.Х.
 324. Цацалова Г.А.
 325. Цацалова З.Х.
 326. Цацалова Т.А.
 327. Целковская О.С.
 328. Чакалов Х.
 329. Чамурлиев Г.П.
 330. Чамурлиев П.С.
 331. Чамурлиева Р.И.
 332. Чамурлиева С.П.
 333. Чемянов Г.И.
 334. Чемянова С.Н.
 335. Чехалова И.И.
 336. Чубабрия К.В.
 337. Чуракаева Е.Д.
 338. Шабунин М.В.
 339. Шайниди А.П.
 340. Шалаева Е.Ю.
 341. Шаповал Г.Г.
 342. Шефф И.А.
 343. Шушанов Я.П.
 344. Шушанова И.П.
 345. Щербаков В.И.
 346. Щербакова Э.А.
 347. Эмексизов А.С.
 348. Эсаулова Т.И.
 349. Юрлов С.А.
 350. Юрчихин Ф.Н.
 351. Якимиди К.С.
 352. Янаков Г.В.
 353. Янници Т.

Если Вы предоставили оригинал заявления о принятии в члены МОГ/ продлении членства и оплатили членский взнос за 2020 год, но Вашего имени нет в списке действительных членов Общества, или если у Вас возникли другие вопросы, напишите нам, пожалуйста:

Дорогие друзья, Приглашаем вас поддержать деятельность Московского общества греков.
Посильный вклад каждого станет весомой помощью для нашего Общества!
Только всем вместе нам удастся сделать жизнь греческой диаспоры столицы той, о которой мы все мечтаем!
2021-06-03T15:14:41+03:00